STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36361 000.00.19.H26-220321-0026 220000855/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU - 118NK

Còn hiệu lực

36362 000.00.19.H26-220319-0001 220000934/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QUỲNH LENS Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

36363 000.00.19.H26-220323-0026 220000854/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM DANSON

Còn hiệu lực

36364 000.00.04.G18-220327-0002 220001779/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy

Còn hiệu lực

36365 000.00.04.G18-220327-0001 220001778/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Kim lèn côn ngang

Còn hiệu lực