STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36366 000.00.19.H29-220323-0005 220000591/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 204

Còn hiệu lực

36367 000.00.19.H29-220323-0003 220000590/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 200

Còn hiệu lực

36368 000.00.19.H29-220315-0028 220000589/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY HAGL3

Còn hiệu lực

36369 000.00.19.H29-220328-0010 220000677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC NGỌC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

36370 000.00.19.H29-220328-0005 220001032/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy hút dịch

Còn hiệu lực