STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36371 000.00.19.H29-220322-0038 220000633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THƯ KHẨU TRANG Y TẾ BẢO THƯ VN95

Còn hiệu lực

36372 000.00.19.H29-220322-0036 220000632/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THƯ KHẨU TRANG Y TẾ BẢO THƯ KF94

Còn hiệu lực

36373 000.00.19.H29-220322-0030 220000029/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH BANKFOOD Nước súc miệng

Còn hiệu lực

36374 000.00.19.H29-220318-0003 220000981/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

36375 000.00.19.H29-220323-0054 220000539/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN

Còn hiệu lực