STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36376 000.00.19.H26-220328-0001 220000938/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VINPHAR

Còn hiệu lực

36377 000.00.04.G18-220329-0053 220001828/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin

Còn hiệu lực

36378 000.00.19.H26-220317-0002 220001017/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Mũi khoan

Còn hiệu lực

36379 000.00.19.H26-220325-0031 220001016/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

36380 000.00.19.H26-220325-0029 220001014/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực