STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36381 000.00.19.H29-220324-0038 220001025/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Ống hút dịch đầu tròn

Còn hiệu lực

36382 000.00.19.H29-220325-0037 220000676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Vớ phòng chống nghẽn mạch máu

Còn hiệu lực

36383 000.00.19.H29-220325-0036 220001024/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Xông hút dịch có kiểm soát

Còn hiệu lực

36384 000.00.19.H29-220325-0035 220001023/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Xông hút dịch không kiểm soát

Còn hiệu lực

36385 000.00.19.H29-220318-0028 220001022/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) HỆ THỐNG MÁY BƠM HƠI ÁP LỰC NGẮT QUÃNG

Còn hiệu lực