STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36386 000.00.19.H29-220326-0003 220000675/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Chất khử protein

Còn hiệu lực

36387 000.00.19.H29-220326-0002 220000674/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Chất điều chỉnh điện cực

Còn hiệu lực

36388 000.00.19.H29-220324-0018 220000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DP HOÀNG KHANG HEALTHCARE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36389 000.00.04.G18-220309-0037 220001852/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng virus Mumps, virus Measles (Rubeola) và virus Varicella-Zoster (VZV)

Còn hiệu lực

36390 000.00.19.H29-220330-0027 220000672/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC AIR-SAT OPC XỊT MŨI

Còn hiệu lực