STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36391 000.00.18.H57-220329-0002 220000116/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ XUÂN

Còn hiệu lực

36392 000.00.19.H26-220330-0015 220000918/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN 3T

Còn hiệu lực

36393 000.00.18.H57-220329-0001 220000115/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ HOÀNG OANH

Còn hiệu lực

36394 000.00.18.H57-220326-0003 220000114/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BẾN NGỰ

Còn hiệu lực

36395 000.00.18.H57-220326-0002 220000113/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC TÂN KIM NGỌC

Còn hiệu lực