STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36401 000.00.10.H55-220328-0001 220000148/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TUẤN NGÂN

Còn hiệu lực

36402 000.00.10.H55-220316-0006 220000147/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TUYÊN

Còn hiệu lực

36403 000.00.10.H55-220117-0001 220000004/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA Bàn đẻ

Còn hiệu lực

36404 000.00.17.H53-220311-0004 220000022/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TÂY NINH - NHÀ THUỐC AN KHANG TÂY NINH SỐ 4

Còn hiệu lực

36405 000.00.17.H53-220311-0003 220000021/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG TÂY NINH SỐ 3

Còn hiệu lực