STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36416 000.00.19.H26-220322-0036 220000967/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC Máy bơm dịch dùng trong phẫu thuật và vật tư tiêu hao đi kèm

Còn hiệu lực

36417 000.00.19.H26-220322-0039 220000889/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

36418 000.00.19.H26-220323-0034 220000966/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Ống hút kín các số

Còn hiệu lực

36419 000.00.19.H26-220323-0025 220000965/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Dây máy thở y tế dùng 1 lần

Còn hiệu lực

36420 000.00.19.H26-220314-0022 220000964/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Ống dẫn dịch dùng cho máy làm ấm máu, dịch truyền, tiêu hao, tiệt trùng

Còn hiệu lực