STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36421 000.00.19.H26-220321-0037 220000888/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

36422 000.00.19.H26-220319-0007 220001053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro ly giải: Kit tinh sạch DNA/RNA

Còn hiệu lực

36423 000.00.19.H26-220214-0018 220000963/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

36424 000.00.19.H26-220321-0003 220000887/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GLOBAL THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

36425 000.00.19.H26-220318-0002 220001052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN QUE NHUỘM FLUORESCEIN SODIUM

Còn hiệu lực