STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36436 000.00.19.H26-220321-0042 220000960/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Bộ đầu đo huyết áp động mạch xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực

36437 000.00.19.H26-220322-0004 220000879/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTHY DNA

Còn hiệu lực

36438 000.00.19.H26-220322-0003 220000959/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

36439 000.00.19.H26-220316-0012 220000958/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Tay dao mổ điện dùng một lần

Còn hiệu lực

36440 000.00.19.H26-220316-0015 220000957/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Dây truyền dịch

Còn hiệu lực