STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36441 000.00.19.H26-220316-0016 220000956/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG ỐNG HÚT DỊCH NHỰA CỨNG

Còn hiệu lực

36442 000.00.19.H26-220317-0053 220000878/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HÀNG CHÂU

Còn hiệu lực

36443 000.00.19.H26-220322-0008 220000877/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

36444 000.00.19.H26-220322-0010 220000876/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUÝ ANH I

Còn hiệu lực

36445 000.00.19.H26-220322-0022 220001051/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Cao su lấy dấu răng loại nặng và loại thường

Còn hiệu lực