STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36456 000.00.19.H26-220315-0050 220000951/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mô tơ máy khoan

Còn hiệu lực

36457 000.00.19.H26-220317-0059 220001048/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLPHIN XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

36458 000.00.19.H26-220315-0052 220000950/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mô tơ máy khoan

Còn hiệu lực

36459 000.00.19.H26-220308-0037 220000949/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM tay bào da phẫu thuật

Còn hiệu lực

36460 000.00.19.H26-220319-0012 220000872/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Còn hiệu lực