STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36461 000.00.19.H26-220321-0007 220000946/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ bảo quản âm sâu

Còn hiệu lực

36462 000.00.19.H26-220316-0021 220000945/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Máy điện tim

Còn hiệu lực

36463 000.00.19.H26-220318-0029 220000944/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Mũi khoan xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

36464 000.00.19.H26-220314-0002 220001044/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM IVD vận chuyển mẫu (dung dịch vận hành) dùng cho máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

36465 000.00.19.H26-220318-0004 220000943/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy điện châm không kim

Còn hiệu lực