STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36466 000.00.19.H26-220317-0011 220001046/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử tách chiết DNA

Còn hiệu lực

36467 000.00.19.H26-220321-0006 220000871/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN XUYÊN

Còn hiệu lực

36468 000.00.19.H26-220317-0060 220001045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DALIX XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

36469 000.00.19.H26-220321-0008 220000947/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ bảo quản máu

Còn hiệu lực

36470 000.00.19.H26-220321-0007 220000946/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ bảo quản âm sâu

Còn hiệu lực