STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36471 000.00.19.H26-220428-0043 220001753/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 3P PHARMACY

Còn hiệu lực

36472 000.00.19.H26-220429-0002 220001752/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU AN 1

Còn hiệu lực

36473 000.00.19.H26-220428-0035 220001539/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ Thiết bị trị liệu da vi kim RF

Còn hiệu lực

36474 000.00.19.H26-220421-0039 220001538/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Dụng cụ đặt thuỷ tinh thể

Còn hiệu lực

36475 000.00.19.H26-220428-0042 220001751/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực