STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36471 000.00.10.H55-220227-0005 220000042/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC LONG MAI

Còn hiệu lực

36472 000.00.10.H55-220227-0004 220000041/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC LƯƠNG MẾN

Còn hiệu lực

36473 000.00.10.H55-220227-0003 220000040/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC 268

Còn hiệu lực

36474 000.00.10.H55-220227-0002 220000039/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGỌC NHUNG

Còn hiệu lực

36475 000.00.10.H55-220227-0001 220000038/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC THẢO CHÂU

Còn hiệu lực