STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36476 000.00.10.H55-220226-0006 220000037/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HUYỀN CHÂM

Còn hiệu lực

36477 000.00.10.H55-220226-0005 220000036/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC THI VÂN

Còn hiệu lực

36478 000.00.10.H55-220226-0004 220000035/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC PHÚ HƯNG

Còn hiệu lực

36479 000.00.10.H55-220226-0003 220000034/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC HÀ LINH

Còn hiệu lực

36480 000.00.10.H55-220226-0002 220000033/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HƯƠNG THỊNH

Còn hiệu lực