STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36476 000.00.19.H29-220510-0002 220001603/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường tách tế bào/bất động tinh trùng

Còn hiệu lực

36477 000.00.19.H29-220510-0017 220001602/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng

Còn hiệu lực

36478 000.00.19.H29-220510-0015 220001601/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường tráng rửa và dùng cho chọc hút trứng

Còn hiệu lực

36479 000.00.19.H29-220510-0013 220001600/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường thao tác sinh thiết phôi

Còn hiệu lực

36480 000.00.19.H29-220510-0016 220001599/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường chuyển phôi

Còn hiệu lực