STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36481 000.00.10.H55-220226-0001 220000032/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC XUÂN THÔNG

Còn hiệu lực

36482 000.00.10.H55-220225-0006 220000031/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC MINH BẢO

Còn hiệu lực

36483 000.00.10.H55-220225-0005 220000030/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC GIANG XA

Còn hiệu lực

36484 000.00.10.H55-220225-0004 220000029/PCBMB-TNg

NT NHÀ THUỐC MÙI PHÚC

Còn hiệu lực

36485 000.00.10.H55-220225-0003 220000028/PCBMB-TNg

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN

Còn hiệu lực