STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36481 000.00.19.H26-220428-0042 220001751/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

36482 000.00.19.H26-220420-0048 220001471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA Bộ cố định hông và chi dưới của bệnh nhân khi xạ trị và chẩn đoán

Còn hiệu lực

36483 000.00.19.H26-220428-0039 220001537/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chạc ba tiêm

Còn hiệu lực

36484 000.00.19.H26-220428-0021 220001536/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Máy điều trị bằng sóng xung kích

Còn hiệu lực

36485 000.00.19.H26-220420-0049 220001470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA Bộ cố định vùng phổi và ngực bệnh nhân khi xạ trị và chẩn đoán

Còn hiệu lực