STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36491 000.00.19.H26-220225-0052 220000442/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRẦN ĐẠI NGHĨA

Còn hiệu lực

36492 000.00.19.H26-220225-0066 220000441/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HẢI BÌNH V

Còn hiệu lực

36493 000.00.19.H26-220225-0005 220000647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPHARCO XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36494 000.00.19.H26-220225-0008 220000646/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36495 000.00.19.H26-220228-0052 220000440/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG

Còn hiệu lực