STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36496 000.00.10.H31-220505-0003 220000016/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch vệ sinh mũi – Trẻ em

Còn hiệu lực

36497 000.00.10.H31-220505-0002 220000015/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch vệ sinh mũi – Người lớn

Còn hiệu lực

36498 000.00.10.H31-220505-0001 220000014/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch vệ sinh mũi – Trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

36499 000.00.04.G18-220513-0011 220002213/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Giấy thấm nha khoa

Còn hiệu lực

36500 000.00.10.H37-220505-0001 220000035/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THIÊN NGỌC LAN

Còn hiệu lực