STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36496 000.00.19.H26-220223-0035 220000685/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Xịt họng

Còn hiệu lực

36497 000.00.16.H25-220302-0001 220000002/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước muối đa năng

Còn hiệu lực

36498 000.00.04.G18-220302-0012 220001468/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Viên nén hai lớp

Còn hiệu lực

36499 000.00.10.H37-220301-0005 220000021/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ III

Còn hiệu lực

36500 000.00.10.H37-220301-0004 220000020/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ II

Còn hiệu lực