STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36501 000.00.19.H26-220228-0025 220000659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC XANH VIỆT NAM Viên xông mũi họng

Còn hiệu lực

36502 000.00.19.H26-220228-0001 220000658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA Muối y tế

Còn hiệu lực

36503 000.00.19.H26-220227-0014 220000657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

36504 000.00.19.H26-220227-0013 220000656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA Cồn y tế

Còn hiệu lực

36505 000.00.19.H26-220225-0065 220000655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực