STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36501 000.00.18.H56-220413-0011 220000120/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Còn hiệu lực

36502 000.00.19.H17-220511-0001 220000024/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gói gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

36503 000.00.19.H17-220510-0001 220000056/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO BỘ ÁO CHOÀNG PHÒNG DỊCH

Còn hiệu lực

36504 000.00.19.H29-220504-0040 220001022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LENSKART SOLUTIONS Kính mắt (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

36505 000.00.19.H29-220506-0026 220001021/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Túi vận chuyển túi máu

Còn hiệu lực