STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36506 000.00.19.H26-220225-0069 220000654/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEDUPHARM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36507 000.00.04.G18-220226-0007 220001439/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống dầu dò kích thích thần kinh

Còn hiệu lực

36508 000.00.19.H26-220224-0016 220000653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM I’RUBY XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36509 000.00.19.H26-220225-0012 220000652/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36510 000.00.19.H26-220222-0028 220000651/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ECOPHAR VIỆT NAM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực