STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36506 000.00.19.H29-220509-0004 220001577/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Dụng cụ

Còn hiệu lực

36507 000.00.19.H29-220514-0012 220001576/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Thiết bị đo tiền đình

Còn hiệu lực

36508 000.00.19.H29-220514-0011 220001575/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy lập trình điều chỉnh thiết bị trợ thính

Còn hiệu lực

36509 000.00.19.H29-220514-0010 220001023/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy quét hình ảnh ống tai

Còn hiệu lực

36510 000.00.19.H29-220510-0010 220001574/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy kiểm tra thính lực

Còn hiệu lực