STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36516 000.00.18.H24-220228-0001 220000063/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LYNN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36517 000.00.04.G18-220228-0005 220001437/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống khoan tai mũi họng

Còn hiệu lực

36518 000.00.19.H17-220228-0001 220000049/PCBMB-ĐNa

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HTMEDICAL

Còn hiệu lực

36519 000.00.04.G18-220226-0010 220001436/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Mũi khoan dùng trong tai mũi họng

Còn hiệu lực

36520 000.00.16.H05-220226-0002 220000012/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY TỰ ĐỘNG HÓA CIDV QUỐC VIỆT

Còn hiệu lực