STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36521 000.00.19.H29-220401-0020 220001133/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại kim dùng nhiều lần trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

36522 000.00.19.H29-220401-0019 220001132/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại kim dùng 1 lần trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

36523 000.00.19.H29-220331-0021 220001131/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Máy bơm hút/tưới rửa dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

36524 000.00.19.H29-220330-0041 220001130/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại dây dẫn khí, dung dịch và phụ kiện dùng nhiều lần trong phẫu nội soi

Còn hiệu lực

36525 000.00.16.H25-220407-0001 220000002/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực