STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36521 000.00.04.G18-220228-0021 220001435/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống khoan dùng trong tai mũi họng

Còn hiệu lực

36522 000.00.19.H26-220218-0015 220000649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI KHĂN HẠ SỐT

Còn hiệu lực

36523 000.00.19.H26-220209-0005 220000648/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢN VIỆT XỊT MŨI

Còn hiệu lực

36524 000.00.19.H26-220228-0008 220000445/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

36525 000.00.19.H26-220228-0007 220000444/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực