STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36536 000.00.19.H26-220412-0012 220001474/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH Nhũ tương tạo màng bảo vệ da vùng hậu môn

Còn hiệu lực

36537 000.00.19.H26-220412-0011 220001473/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH Viên đặt hậu môn

Còn hiệu lực

36538 000.00.19.H26-220428-0044 220001546/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

36539 000.00.19.H26-220429-0013 220001472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Ống hút mẫu

Còn hiệu lực

36540 000.00.19.H26-220427-0003 220001545/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Gạc kháng khuẩn dùng trong điều trị vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm

Còn hiệu lực