STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36536 000.00.19.H26-220223-0040 220000645/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA Xịt họng

Còn hiệu lực

36537 000.00.19.H26-220228-0013 220000644/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MAXGONKPHACO XỊT MIỆNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36538 000.00.19.H26-220228-0035 220000438/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RAPIDFOR

Còn hiệu lực

36539 000.00.19.H26-220228-0028 220000437/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THANH BẮC - HT

Còn hiệu lực

36540 000.00.04.G18-220226-0001 220001434/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống khoan cắt tai mũi họng

Còn hiệu lực