STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36551 000.00.04.G18-220228-0014 220001432/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ điện cực kích thích thần kinh

Còn hiệu lực

36552 000.00.07.H27-220228-0002 220000022/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH

Còn hiệu lực

36553 000.00.07.H27-220222-0006 220000021/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 521

Còn hiệu lực

36554 000.00.10.H37-220228-0001 220000018/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC VÂN TƯỚC

Còn hiệu lực

36555 000.00.17.H62-220226-0002 220000029/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH ĐIỀN

Còn hiệu lực