STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36551 000.00.19.H29-220429-0024 220001486/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Máy điều trị nội nha dùng trong nha khoa và các đầu tip đi kèm

Còn hiệu lực

36552 000.00.19.H29-220502-0006 220001485/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Bộ bơm nước rửa vết thương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

36553 000.00.19.H29-211208-0004 220000989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUANG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở loại tái sử dụng

Còn hiệu lực

36554 000.00.17.H07-220420-0001 220000052/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 716

Còn hiệu lực

36555 000.00.48.H41-220505-0004 220000011/PCBB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Máy oxy

Còn hiệu lực