STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36556 000.00.16.H02-220228-0002 220000010/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGỌC ĐÔNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

36557 000.00.16.H02-220228-0001 220000019/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC SỐ 101- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CN CÔNG TY CP DP BẮC GIANG TẠI LỤC NGẠN

Còn hiệu lực

36558 000.00.17.H54-220212-0002 220000005/PCBMB-TB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1066

Còn hiệu lực

36559 000.00.17.H54-220212-0001 220000004/PCBMB-TB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1065

Còn hiệu lực

36560 000.00.16.H23-220227-0001 220000033/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI SẢN XUẤT SKYBLUE Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 3

Còn hiệu lực