STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36556 000.00.03.H42-220426-0002 220000008/PCBMB-NB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH

Còn hiệu lực

36557 000.00.03.H42-220426-0001 220000007/PCBMB-NB

NHÀ THUỐC SỐ 2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH

Còn hiệu lực

36558 000.00.04.G18-220506-0012 220002180/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Thyroxine toàn phần (Total T4)

Còn hiệu lực

36559 000.00.43.H48-220501-0001 220000022/PCBMB-QNg

NHÀ THUỐC THỊNH PHÂT

Còn hiệu lực

36560 000.00.43.H48-220416-0001 220000021/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 644

Còn hiệu lực