STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36566 000.00.04.G18-220414-0014 220002002/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

36567 000.00.04.G18-220413-0015 220002001/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định danh vi khuẩn

Còn hiệu lực

36568 000.00.04.G18-220414-0009 220002000/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điều trị sóng ngắn

Còn hiệu lực

36569 000.00.18.H56-220412-0010 220000084/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC MINH TÍN

Còn hiệu lực

36570 000.00.18.H56-220413-0007 220000083/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC MINH TÍN 2

Còn hiệu lực