STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36571 000.00.48.H41-220227-0006 220000133/PCBMB-NA

QUẦY CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ PHÚC ĐỨC

Còn hiệu lực

36572 000.00.48.H41-220227-0001 220000132/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC TƯ NHÂN TÁM LINH

Còn hiệu lực

36573 000.00.48.H41-220226-0003 220000131/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGUYỆT GIAI 2

Còn hiệu lực

36574 000.00.48.H41-220227-0002 220000130/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36575 000.00.48.H41-220225-0012 220000129/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TRUNG TÂM

Còn hiệu lực