STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36571 000.00.19.H26-220426-0002 220001732/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀO DUY CƯỜNG

Còn hiệu lực

36572 000.00.19.H26-220426-0004 220001502/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Ống nối dây máy thở

Còn hiệu lực

36573 000.00.03.H42-220503-0001 220000002/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch MPV

Còn hiệu lực

36574 000.00.04.G18-220505-0024 220002175/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

36575 000.00.04.G18-220505-0021 220002174/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Kim bướm lấy máu chân không

Còn hiệu lực