STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36576 000.00.19.H26-220408-0063 220001240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Ghế khám tiết niệu

Còn hiệu lực

36577 000.00.19.H26-220408-0061 220001499/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HIỀN NHI

Còn hiệu lực

36578 000.00.19.H26-220408-0007 220001498/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC CẦM

Còn hiệu lực

36579 000.00.19.H26-220408-0005 220001497/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHÂN TÂM

Còn hiệu lực

36580 000.00.19.H26-220408-0064 220001496/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM HABOS VIỆT NAM

Còn hiệu lực