STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36576 000.00.19.H26-220223-0007 220000643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HK SUN XỊT HỌNG, MŨI, TAI XUYÊN TÂM LIÊN HKSUN

Còn hiệu lực

36577 000.00.18.H20-220221-0003 220000002/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Hỗn hợp rửa mũi xoang DOPACOOL PLUS

Còn hiệu lực

36578 000.00.18.H20-220221-0002 220000001/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Hỗn hợp rửa mũi DOPACOOL

Còn hiệu lực

36579 000.00.04.G18-220215-0035 220001430/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Bao đầu dò và gel siêu âm

Còn hiệu lực

36580 000.00.04.G18-220215-0041 220001429/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát liên tục

Còn hiệu lực