STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36581 000.00.19.H29-220403-0002 220001148/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN PHIN LỌC KHUẨN-VI RÚT/ ẤM-ẨM

Còn hiệu lực

36582 000.00.19.H29-220405-0037 220001147/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN LỌC HÚT DỊCH NHỚT

Còn hiệu lực

36583 000.00.19.H29-220316-0027 220001146/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY TRUYỀN DỊCH ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG

Còn hiệu lực

36584 000.00.19.H29-220331-0014 220001145/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN CAI MÁY THỞ CHỮ T

Còn hiệu lực

36585 000.00.19.H29-220328-0028 220001144/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN MASK (MẶT NẠ) OXY

Còn hiệu lực