STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36586 000.00.16.H05-220412-0003 220000026/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36587 000.00.19.H29-220401-0008 220000772/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨC SỐNG MỚI NƯỚC KHỬ TRÙNG ĐA NĂNG DR. MUỐI

Còn hiệu lực

36588 000.00.18.H24-220412-0001 220000135/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP

Còn hiệu lực

36589 000.00.19.H26-220412-0040 220000055/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH NEGI Cồn y tế

Còn hiệu lực

36590 000.00.18.H24-220406-0001 220000134/PCBMB-HP

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ BÍCH

Còn hiệu lực