STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36586 000.00.16.H02-220225-0001 220000017/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC SỐ 103 (CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỘ HẰNG)

Còn hiệu lực

36587 000.00.16.H02-220120-0001 220000016/PCBMB-BG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 974

Còn hiệu lực

36588 000.00.04.G18-220228-0007 220001427/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

36589 000.00.16.H46-220225-0001 220000013/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC NGỌC HÀ

Còn hiệu lực

36590 000.00.16.H46-220224-0001 220000012/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN

Còn hiệu lực