STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36596 000.00.19.H29-211217-0016 220000087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Nguồn sáng nội soi ổ bụng ( Công nghệ LED ) và phụ kiện: dây nguồn, dây dẫn sáng, Adapter gắn dây dẫn sáng, Adapter gắn ống soi với dây dẫn sáng.

Còn hiệu lực

36597 000.00.19.H26-211130-0012 220000064/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ AQUAMED

Còn hiệu lực

36598 000.00.19.H26-211214-0008 220000063/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁI CHÂU

Còn hiệu lực

36599 000.00.17.H39-220113-0001 220000002/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG SEN Cồn y tế

Còn hiệu lực

36600 000.00.19.H26-211125-0006 220000062/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA CÁT PHÚC

Còn hiệu lực