STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36606 000.00.19.H17-220116-0001 220000003/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bô săng áo

Còn hiệu lực

36607 000.00.24.H49-220114-0002 220000029/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ AN TOÀN QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36608 000.00.19.H26-211216-0023 220000059/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

36609 000.00.19.H26-211221-0021 220000139/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU BỘ BƠM XI MĂNG CỘT SỐNG CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

36610 000.00.19.H26-211124-0003 220000058/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ -XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN QUÂN

Còn hiệu lực