STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36606 000.00.19.H29-220425-0020 220001475/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN PHIN LỌC KHUẨN

Còn hiệu lực

36607 000.00.19.H29-220428-0025 220001474/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY THỞ

Còn hiệu lực

36608 000.00.19.H29-220428-0024 220001473/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY GÂY MÊ

Còn hiệu lực

36609 000.00.19.H29-220428-0015 220001472/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN SÁP CẦM MÁU XƯƠNG

Còn hiệu lực

36610 000.00.19.H29-220503-0006 220000988/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn tai mũi họng

Còn hiệu lực