STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36611 000.00.18.H24-220113-0001 220000007/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG-NHÀ THUỐC THU HÀ

Còn hiệu lực

36612 000.00.18.H24-220112-0002 220000006/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG-NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36613 000.00.19.H29-220113-0039 220000152/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG BÌNH DẪN LƯU ÁP LỰC ÂM/BÌNH DẪN LƯU VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

36614 000.00.04.G18-220103-0046 220000713/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ mở khí quản

Còn hiệu lực

36615 000.00.19.H29-220111-0048 220000151/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Bình dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực