STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36616 000.00.19.H29-211230-0017 220000059/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN

Còn hiệu lực

36617 000.00.19.H26-220113-0023 220000136/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VIỆT ĐỨC Hệ thông phan tích tinh trùng tự động

Còn hiệu lực

36618 000.00.19.H29-220113-0038 220000150/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG MASK (MẶT NẠ) OXY

Còn hiệu lực

36619 000.00.04.G18-220103-0045 220000712/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

36620 000.00.19.H26-220112-0041 220000114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực