STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36616 000.00.19.H29-220406-0026 220000726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy nạp đầu côn tự động

Còn hiệu lực

36617 000.00.19.H29-220406-0021 220000725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là mô đun kết nối

Còn hiệu lực

36618 000.00.19.H29-220406-0022 220000724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đầu côn tách chiết

Còn hiệu lực

36619 000.00.19.H29-220330-0010 220000626/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HTM

Còn hiệu lực

36620 000.00.19.H29-220328-0009 220000723/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN SƠN Cồn y tế

Còn hiệu lực