STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36621 000.00.19.H29-220330-0002 220000688/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MB LASER THERAPY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36622 000.00.19.H29-220331-0010 220001124/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon

Còn hiệu lực

36623 000.00.19.H29-220330-0046 220000754/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Máy định danh vi khuẩn, virút (Realtime PCR)

Còn hiệu lực

36624 000.00.19.H29-220331-0012 220001123/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

36625 000.00.19.H29-220404-0013 220001122/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kim điện cơ đơn cực dùng một lần

Còn hiệu lực