STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36626 000.00.04.G18-220413-0010 220001996/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan

Còn hiệu lực

36627 000.00.19.H26-220412-0015 220001516/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI

Còn hiệu lực

36628 000.00.19.H26-220404-0067 220001253/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim bấm lấy máu mao mạch

Còn hiệu lực

36629 000.00.19.H26-220404-0046 220001251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy tách thành phần máu tự động

Còn hiệu lực

36630 000.00.19.H26-220408-0081 220001515/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ANH

Còn hiệu lực