STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36631 000.00.19.H29-220111-0029 220000148/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Máy trị liệu bằng sóng ngắn

Còn hiệu lực

36632 000.00.19.H29-211229-0002 220000147/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể

Còn hiệu lực

36633 000.00.19.H29-211224-0009 220000146/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Lưỡi bào ổ khớp tích hợp sử dụng tay cầm không dây

Còn hiệu lực

36634 000.00.04.G18-220103-0044 220000709/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Phin lọc khuẩn làm ấm, làm ẩm

Còn hiệu lực

36635 000.00.04.G18-220117-0003 220000708/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC MINH Bộ đo huyết áp xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực