STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36631 000.00.19.H26-220331-0045 220001474/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 960

Còn hiệu lực

36632 000.00.19.H26-220331-0050 220001473/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1241

Còn hiệu lực

36633 000.00.10.H55-220411-0002 220000185/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGUYỄN HOÀN

Còn hiệu lực

36634 000.00.19.H26-220403-0044 220001472/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TUẤN HÙNG

Còn hiệu lực

36635 000.00.10.H55-220411-0001 220000184/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HẢI BÌNH

Còn hiệu lực