STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36636 000.00.19.H29-220112-0030 220000084/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIẾU HÂN BỘ QUẦN ÁO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

36637 000.00.19.H26-211224-0005 220000054/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SRS LIFE SCIENCES VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36638 000.00.04.G18-220112-0049 220000707/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

36639 000.00.19.H29-220113-0037 220000055/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ Q.T

Còn hiệu lực

36640 000.00.04.G18-211221-0008 220000706/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông tiểu

Còn hiệu lực