STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36641 000.00.22.H44-220503-0001 220000083/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 147-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

36642 000.00.22.H44-220503-0002 220000082/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC NGUYỄN HUỆ

Còn hiệu lực

36643 000.00.07.H27-220428-0001 220000061/PCBMB-HT

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN ANH

Còn hiệu lực

36644 000.00.19.H26-220422-0034 220001499/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy châm cứu

Còn hiệu lực

36645 000.00.19.H26-220504-0032 220001423/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực