STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36641 000.00.19.H29-220113-0004 220000054/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN

Còn hiệu lực

36642 000.00.04.G18-220112-0048 220000705/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (dùng cho máy X-quang vú)

Còn hiệu lực

36643 000.00.18.H57-220114-0004 220000054/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC QUỐC TÂN

Còn hiệu lực

36644 000.00.18.H57-220115-0001 220000053/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH VUD GROUP

Còn hiệu lực

36645 000.00.19.H26-211221-0022 220000053/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KWANGSUNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực