STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36646 000.00.04.G18-211221-0009 220000704/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

36647 000.00.19.H26-211201-0011 220000052/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC - Y TẾ DNC

Còn hiệu lực

36648 000.00.16.H46-220107-0001 220000003/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LONG PHÁT

Còn hiệu lực

36649 000.00.19.H26-211220-0016 220000051/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 268

Còn hiệu lực

36650 000.00.19.H26-211025-0004 220000050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC

Còn hiệu lực