STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36646 000.00.19.H26-220405-0017 220001162/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Tủ bảo quản máu và hóa chất

Còn hiệu lực

36647 000.00.19.H17-220408-0005 220000038/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gói thay băng

Còn hiệu lực

36648 000.00.19.H17-220331-0002 220000209/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC NAM NGUYÊN

Còn hiệu lực

36649 000.00.16.H10-220402-0001 220000017/PCBMB-BP

QUẦY THUỐC KIM LONG

Còn hiệu lực

36650 000.00.24.H49-220411-0002 220000154/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NGA SỰ

Còn hiệu lực