STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36656 000.00.19.H29-211228-0014 220000053/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

36657 000.00.19.H26-211229-0005 220000047/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH

Còn hiệu lực

36658 000.00.04.G18-220115-0028 220000703/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Que thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH

Còn hiệu lực

36659 000.00.19.H29-211230-0013 220000052/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 17

Còn hiệu lực

36660 000.00.04.G18-220115-0020 220000702/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực