STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36661 000.00.19.H26-211208-0004 220000046/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

Còn hiệu lực

36662 000.00.04.G18-220115-0029 220000701/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bơm tiêm Insulin sử dụng một lần

Còn hiệu lực

36663 000.00.04.G18-220117-0001 220000700/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Van ba hướng

Còn hiệu lực

36664 000.00.19.H26-220107-0013 220000135/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

36665 000.00.19.H26-220107-0009 220000134/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dung dịch Perfluorodecalin

Còn hiệu lực