STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36666 000.00.19.H26-220106-0040 220000133/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Chất nhuộm dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

36667 000.00.04.G18-220113-0030 220000699/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy soi cặn nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

36668 000.00.04.G18-220113-0028 220000698/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy soi cặn nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

36669 000.00.04.G18-220116-0003 220000697/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TPMED Máy hút dịch áp lực thấp

Còn hiệu lực

36670 000.00.04.G18-220115-0025 220000695/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Bơm tiêm insulin sử dụng một lần

Còn hiệu lực