STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36671 000.00.16.H60-220412-0002 220000028/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NA (QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ NA)

Còn hiệu lực

36672 000.00.16.H60-220412-0001 220000027/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực

36673 000.00.04.G18-220413-0009 220001991/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

36674 000.00.19.H29-220309-0017 220000691/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV TÂM KHANG

Còn hiệu lực

36675 000.00.16.H23-220407-0004 220000089/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT ALPHA GOLD KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực