STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36671 000.00.04.G18-220115-0026 220000694/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ chụp mạch vành

Còn hiệu lực

36672 000.00.04.G18-220115-0024 220000693/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ khâu / thắt chỉ

Còn hiệu lực

36673 000.00.04.G18-220115-0023 220000692/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ kết nối

Còn hiệu lực

36674 000.00.04.G18-220115-0022 220000691/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch

Còn hiệu lực

36675 000.00.04.G18-220115-0021 220000690/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ mở đường cho điện cực tạo nhịp tạm thời

Còn hiệu lực