STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36676 000.00.04.G18-220115-0019 220000689/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ phá van tĩnh mạch

Còn hiệu lực

36677 000.00.04.G18-211231-0041 220000688/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản lò xo

Còn hiệu lực

36678 000.00.04.G18-211231-0040 220000687/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản cong mũi

Còn hiệu lực

36679 000.00.04.G18-211231-0038 220000686/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản cong miệng

Còn hiệu lực

36680 000.00.04.G18-211231-0031 220000685/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản có bóng

Còn hiệu lực