STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36681 000.00.04.G18-220115-0018 220000684/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ tuốt tĩnh mạch

Còn hiệu lực

36682 000.00.04.G18-211222-0012 220000683/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ dẫn lưu nước tiểu nối sẵn

Còn hiệu lực

36683 000.00.04.G18-211231-0028 220000682/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

36684 000.00.04.G18-211231-0027 220000681/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

36685 000.00.04.G18-220115-0017 220000680/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống hút và tưới rửa

Còn hiệu lực