STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36686 000.00.04.G18-220115-0019 220000689/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ phá van tĩnh mạch

Còn hiệu lực

36687 000.00.04.G18-211231-0041 220000688/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản lò xo

Còn hiệu lực

36688 000.00.04.G18-211231-0040 220000687/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản cong mũi

Còn hiệu lực

36689 000.00.04.G18-211231-0038 220000686/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản cong miệng

Còn hiệu lực

36690 000.00.04.G18-211231-0031 220000685/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản có bóng

Còn hiệu lực