STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36686 000.00.19.H29-220422-0045 220001045/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN

Còn hiệu lực

36687 000.00.19.H29-220405-0030 220001461/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

36688 000.00.19.H29-220423-0010 220001460/PCBB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

36689 000.00.19.H29-220423-0004 220001459/PCBB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD Cụm IVD dấu ấn chức năng tuyến giáp: TSH, T4, T3

Còn hiệu lực

36690 000.00.19.H29-220423-0009 220001458/PCBB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD Cụm IVD Hormone sinh sản: LH, PRL, AMH, FSH, β-HCG, Prog, Tes

Còn hiệu lực