STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36691 000.00.19.H26-211016-0009 220000019/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 159

Còn hiệu lực

36692 000.00.19.H29-220118-0029 220000163/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH CỒN Y TẾ MINH ANH

Còn hiệu lực

36693 000.00.19.H29-220118-0026 220000162/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SX TM DV ĐẶNG GIA Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

36694 000.00.19.H26-211016-0008 220000018/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 128

Còn hiệu lực

36695 000.00.19.H29-220118-0024 220000207/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Túi kiểm soát mẫu dùng cho hệ thống xử lý tế bào gốc máu cuống rốn (AXP QC bag set )

Còn hiệu lực